Call for Papers
JÄTÄ ESITELMÄEHDOTUS

Teemat – Call for papers

TAVOITE

Rakennusfysiikan ymmärtäminen ja osaaminen korostuu nykyisessä rakentamisessa. Rakenteiden kosteusvauriot ja homeongelmat, kiristyneet energiansäästötavoitteet sekä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat aiheuttaneet sen, että rakennusalalla tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan liittyvistä tutkimustuloksista ja hyvistä käytännön ratkaisuista. Seminaarin tavoitteena on jakaa tätä tietoa rakennusalan ammattilaisille

SEMINAARIN AIHEALUEET

 • Rakennusfysiikan opetus ja koulutus
 • Uudet määräykset ja ohjeet
 • Rakenteiden rakennusfysikaalinen suunnittelu ja toteutus
 • Rakennusaikainen kosteudenhallinta ja hyvät työmaakäytännöt
 • Rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekninen toiminta
 • Rakenteiden home- ja kosteusvauriot ja korjaaminen
 • Rakennusmateriaalien, pinnoitteiden ja suoja-aineiden ominaisuudet
 • Ikkunoiden, ovien ja luukkujen toiminta
 • Ääneneristys ja meluntorjunta
 • Rakennusten ilmanpitävyys
 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Taloteknisten ratkaisujen vaikutukset rakennusten toimintaan
 • Lähes nollaenergiatalojen ratkaisut
 • Rakennusten ja rakenteiden elinkaaritarkastelut
 • Ulkoilman olosuhteet
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset
 • Sisäilman olosuhteet ja laatu
 • Haitta-aineet ja epäpuhtaudet
 • Laskennallinen mallinnus
 • Laboratorio- ja kenttätutkimukset
 • Rakennusfysiikka oikeudessa

KOHDERYHMÄT

Seminaari kokoaa laajasti rakennusalan ammattilaiset kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista rakennusfysiikkaan liittyvistä aiheista.

 • Rakenne- ja rakennusfysiikkasuunnittelijat
 • Kosteusvauriokorjausten suunnittelijat
 • Arkkitehdit
 • Talotekniikkasuunnittelijat
 • Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijat
 • Rakennustarkastajat
 • Rakennustöiden ja talotekniikan valvojat
 • Rakennuttajat ja rakennuttajakonsultit
 • Kiinteistönomistajat
 • Rakennusliikkeiden edustajat
 • Rakennusmateriaali- ja -tuoteteollisuuden edustajat
 • Energiaselvitysten ja -todistusten laatijat
 • Akustiikkasuunnittelijat
 • Kuntotutkijat ja -arvioijat
 • Lämpökuvaajat ja tiiviyden mittaajat
 • Tutkijat ja opettajat
 • Asianajajat

ESITELMÄEHDOTUKSEN TEKEMINEN 10.3. ALKAEN

Esitelmäehdotus voi tarkastella aihepiiriä esim. suunnittelun, rakentamisen, käytön tai huollon kannalta. Toivomme saavamme paljon monipuolisia esitelmäehdotuksia eri tahoilta ja eri aihepiireistä. Tee esitelmäehdotus Conftoolilla 22.5.2023 mennessä linkistä yllä. Pääset luomaan tunnuksen ja kirjautumaan järjestelmään alta.

Esitelmäehdotuksen maksimipituus on 300 sanaa.  Hyväksytyistä esitelmistä tehdään artikkelit, jotka julkaistaan seminaarijulkaisussa. Artikkelien kirjoitusta varten tekijöille lähetetään erikseen kirjoitusohjeet.

TÄRKEÄT AIKATAULUT

Esitelmäehdotuksen jätön takaraja on 22.5.2023

Ilmoitus esitelmäehdotuksen hyävksymisestä 19.6.2023

Valmiiden artikkelien jätön takaraja 14.8.2023

Esitelmien mahdolliset korjauspyynnöt kirjoittajille 4.9.2023

Lopulliset esitelmät valmiina 18.9.2023