Ohjelma

Ohjelma muodostuu keynote-puheenvuoroista ja call for papers- menettelyn kautta valituista esitelmistä. Keynote-puheenvuorot vahvistetaan kesäkuun aikana. Lopullinen ohjelma julkaistaan vasta lokakuun alussa, kun esitelmät ovat valmistuneet. Kunkin seminaaripäivän teemat julkaistaan aikaisemmin.

Ohjelma tulee noudattamaan samaa rakennetta, kuin alla oleva vuoden 2021 ohjelma.