Call for Papers

Tavoite

Rakennusfysiikan ymmärtäminen ja osaaminen korostuu nykyisessä rakentamisessa. Rakenteiden kosteusvauriot ja homeongelmat, kiristyneet energiansäästötavoitteet sekä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat aiheuttaneet sen, että rakennusalalla tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan liittyvistä tutkimustuloksista ja hyvistä käytännön ratkaisuista. Seminaarin tavoitteena on jakaa tätä tietoa rakennusalan ammattilaisille.

 

Seminaarin aihealueet

 • Haitta-aineet ja epäpuhtaudet
 • Ikkunoiden, ovien ja luukkujen toiminta
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset
 • Laboratorio- ja kenttätutkimukset
 • Laskennallinen mallinnus
 • Luonnonmukainen ja vähähiilinen rakentaminen
 • Lähes nollaenergiatalojen ratkaisut
 • Rakennusaikainen kosteudenhallinta ja hyvät työmaakäytännöt
 • Rakennusfysiikka kiinteistöjen omistamisen ja hallinnoinnin kannalta
 • Rakennusfysiikka oikeudessa
 • Rakennusfysiikan opetus ja koulutus
 • Rakennusmateriaalien, pinnoitteiden ja suoja-aineiden ominaisuudet
 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Rakennusten ilmanpitävyys
 • Rakennusten ja rakenteiden elinkaaritarkastelut
 • Rakenteiden home- ja kosteusvauriot ja korjaaminen
 • Rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekninen toiminta
 • Rakenteiden rakennusfysikaalinen suunnittelu ja toteutus
 • Taloteknisten ratkaisujen vaikutukset rakennusten toimintaan
 • Sisäilman olosuhteet ja laatu
 • Ulkoilman olosuhteet
 • Uudet määräykset ja ohjeet
 • Ääneneristys ja meluntorjunta

Kohderyhmät

Seminaari kokoaa laajasti rakennusalan ammattilaiset kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista rakennusfysiikkaan liittyvistä aiheista.

 • Akustiikkasuunnittelijat
 • Arkkitehdit
 • Asianajajat
 • Energiaselvitysten ja -todistusten laatijat
 • Isännöitsijät
 • Kiinteistönomistajat
 • Kosteusvauriokorjausten suunnittelijat
 • Kuntotutkijat ja -arvioijat
 • Lämpökuvaajat ja tiiviyden mittaajat
 • Rakenne- ja rakennusfysiikkasuunnittelijat
 • Rakennusliikkeiden edustajat
 • Rakennusmateriaali- ja -tuoteteollisuuden edustajat
 • Rakennustarkastajat
 • Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijat
 • Rakennustöiden ja talotekniikan valvojat
 • Rakennuttajat ja rakennuttajakonsultit
 • Talotekniikkasuunnittelijat
 • Tutkijat ja opettajat

Esitelmäehdotuksen tekeminen 10.3.2023 alkaen

Esitelmäehdotus voi tarkastella aihepiiriä esim. suunnittelun, rakentamisen, käytön tai huollon kannalta. Toivomme saavamme paljon monipuolisia esitelmäehdotuksia eri tahoilta ja eri aihe-piireistä. Tee esitelmäehdotuksesi ja lähetä se websivujen www.rakennusfysiikka.net kautta 22.5.2023 mennessä. Esitelmäehdotuksen maksimipituus on 300 sanaa. Hyväksytyistä esitelmistä tehdään artikkelit, jotka julkaistaan seminaarijulkaisussa. Artikkelien kirjoitusta varten tekijöille lähetetään erikseen kirjoitusohjeet.

 

Tärkeät aikataulut

Esitelmäehdotusten jätön takaraja 22.5.2023 (lisäaikaa annettu 29.5.2023 asti)

Ilmoitus esitelmäehdotusten hyväksymisestä 19.6.2023

Valmiiden artikkelien jätön takaraja 14.8.2023

Esitelmien mahdolliset korjauspyynnöt kirjoittajille 4.9.2023

Lopulliset esitelmät valmiina 18.9.2023

Kysy esitelmäehdotuksista tai artikkeleista

Mila Pallassalo koulutussuunnittelija 040 412 3244 mila.pallassalo@kiinko.fi