Call for Papers

Lähetä artikkeli

Tavoite

Rakennusfysiikan ymmärtäminen ja osaaminen korostuu nykyisessä rakentamisessa. Rakenteiden kosteusvauriot ja homeongelmat, kiristyneet energiansäästötavoitteet sekä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat aiheuttaneet sen, että rakennusalalla tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan liittyvistä tutkimustuloksista ja hyvistä käytännön ratkaisuista. Seminaarin tavoitteena on jakaa tätä tietoa rakennusalan ammattilaisille.

Seminaarin aihealueet

 • Rakennusfysiikan opetus ja koulutus
 • Uudet määräykset ja ohjeet
 • Rakenteiden rakennusfysikaalinen suunnittelu ja toteutus
 • Rakennusaikainen kosteudenhallinta ja hyvät työmaakäytännöt
 • Rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekninen toiminta
 • Rakenteiden home- ja kosteusvauriot ja korjaaminen
 • Luonnonmukainen ja vähähiilinen rakentaminen
 • Rakennusmateriaalien, pinnoitteiden ja suoja-aineiden ominaisuudet
 • Ikkunoiden, ovien ja luukkujen toiminta
 • Ääneneristys ja meluntorjunta
 • Rakennusten ilmanpitävyys
 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Taloteknisten ratkaisujen vaikutukset rakennusten toimintaan
 • Lähes nollaenergiatalojen ratkaisut
 • Rakennusten ja rakenteiden elinkaaritarkastelut
 • Ulkoilman olosuhteet
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset
 • Sisäilman olosuhteet ja laatu
 • Haitta-aineet ja epäpuhtaudet
 • Laskennallinen mallinnus
 • Laboratorio- ja kenttätutkimukset
 • Rakennusfysiikka oikeudessa

Kohderyhmät

Seminaari kokoaa laajasti rakennusalan ammattilaiset kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista rakennusfysiikkaan liittyvistä aiheista.

 • Rakenne- ja rakennusfysiikkasuunnittelijat
 • Kosteusvauriokorjausten suunnittelijat
 • Arkkitehdit
 • Talotekniikkasuunnittelijat
 • Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijat
 • Rakennustarkastajat
 • Rakennustöiden ja talotekniikan valvojat
 • Rakennuttajat ja rakennuttajakonsultit
 • Kiinteistönomistajat
 • Rakennusliikkeiden edustajat
 • Rakennusmateriaali- ja -tuoteteollisuuden edustajat
 • Energiaselvitysten ja -todistusten laatijat
 • Akustiikkasuunnittelijat
 • Kuntotutkijat ja -arvioijat
 • Lämpökuvaajat ja tiiviyden mittaajat
 • Tutkijat ja opettajat
 • Isännöitsijät
 • Asianajajat

Artikkelin kirjoitusohje

Kirjoitusohje RF2021

Artikkelien aikataulut

Esitelmäehdotusten jätön takaraja 24.6.2021 – aikaa jatkettu 5.7.2021 asti

Ilmoitus esitelmäehdotusten hyväksymisestä 9.7.2021 mennessä

Valmiiden artikkelien jätön takaraja 23.8.2021

Esitelmien mahdolliset korjauspyynnöt kirjoittajille 10.9.2021

Lopulliset esitelmät valmiina 27.9.2021