Teemat

Rakennusfysiikan ymmärtäminen ja osaaminen korostuu nykyisessä rakentamisessa. Rakenteiden kosteusvauriot ja homeongelmat, kiristyneet energiansäästötavoitteet sekä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat aiheuttaneet sen, että rakennusalalla tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan liittyvistä tutkimustuloksista ja hyvistä käytännön ratkaisuista. Seminaarin tavoitteena on jakaa tätä tietoa rakennusalan ammattilaisille.

Aihealueet

 • Rakennusfysiikan opetus ja koulutus
 • Uudet määräykset ja ohjeet
 • Rakenteiden rakennusfysikaalinen suunnittelu ja toteutus
 • Rakennusaikainen kosteudenhallinta ja hyvät työmaakäytännöt
 • Rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekninen toiminta
 • Rakenteiden home- ja kosteusvauriot ja korjaaminen
 • Luonnonmukainen ja vähähiilinen rakentaminen
 • Rakennusmateriaalien, pinnoitteiden ja suoja-aineiden ominaisuudet
 • Ikkunoiden, ovien ja luukkujen toiminta
 • Ääneneristys ja meluntorjunta
 • Rakennusten ilmanpitävyys
 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Taloteknisten ratkaisujen vaikutukset rakennusten toimintaan
 • Lähes nollaenergiatalojen ratkaisut
 • Rakennusten ja rakenteiden elinkaaritarkastelut
 • Ulkoilman olosuhteet
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset
 • Sisäilman olosuhteet ja laatu
 • Haitta-aineet ja epäpuhtaudet
 • Laskennallinen mallinnus
 • Laboratorio- ja kenttätutkimukset
 • Rakennusfysiikka oikeudessa