Teemat ja osallistujat

 

Rakennusfysiikan ymmärtäminen ja osaaminen korostuu nykyisessä rakentamisessa. Rakenteiden kosteusvauriot ja homeongelmat, kiristyneet energiansäästötavoitteet sekä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat aiheuttaneet sen, että rakennusalalla tarvitaan jatkuvasti uutta tietoa rakennusfysiikkaan liittyvistä tutkimustuloksista ja hyvistä käytännön ratkaisuista.

Aihealueet:

 • Haitta-aineet ja epäpuhtaudet
 • Ikkunoiden, ovien ja luukkujen toiminta
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset
 • Laboratorio- ja kenttätutkimukset
 • Laskennallinen mallinnus
 • Luonnonmukainen ja vähähiilinen rakentaminen
 • Lähes nollaenergiatalojen ratkaisut
 • Rakennusaikainen kosteudenhallinta ja hyvät työmaakäytännöt
 • Rakennusfysiikka kiinteistön omistamisen ja hallinnan kannalta
 • Rakennusfysiikka oikeudessa
 • Rakennusfysiikan opetus ja koulutus
 • Rakennusmateriaalien, pinnoitteiden ja suoja-aineiden ominaisuudet
 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Rakennusten ilmanpitävyys
 • Rakennusten ja rakenteiden elinkaaritarkastelut
 • Rakenteiden home- ja kosteusvauriot ja korjaaminen
 • Rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekninen toiminta
 • Rakenteiden rakennusfysikaalinen suunnittelu ja toteutus
 • Taloteknisten ratkaisujen vaikutukset rakennusten toimintaan
 • Sisäilman olosuhteet ja laatu
 • Ulkoilman olosuhteet
 • Uudet määräykset ja ohjeet
 • Ääneneristys ja meluntorjunta

 

8. valtakunnallinen Rakennusfysiikka -seminaari kokoaa laajasti rakennusalan ammattilaiset Tampere-talolle kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista rakennusfysiikkaan liittyvistä aiheista. Ohjelma rakennetaan Call for Papers -menettelyllä ja luvassa on lähes 100 ajankohtaista puheenvuoroa.

Osallistujina

 • Akustiikkasuunnittelijat
 • Arkkitehdit
 • Asianajajat
 • Energiaselvitysten ja -todistusten laatijat
 • Isännöitsijät
 • Kiinteistönomistajat
 • Kosteusvauriokorjausten suunnittelijat
 • Kuntotutkijat ja -arvioijat
 • Lämpökuvaajat ja tiiviyden mittaajat
 • Rakenne- ja rakennusfysiikkasuunnittelijat
 • Rakennusliikkeiden edustajat
 • Rakennusmateriaali- ja -tuoteteollisuuden edustajat
 • Rakennustarkastajat
 • Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijat
 • Rakennustöiden ja talotekniikan valvojat
 • Rakennuttajat ja rakennuttajakonsultit
 • Talotekniikkasuunnittelijat
 • Tutkijat ja opettajat