Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen – 3 päivää:

Osallistuminen seminaariin, kaikki kolme päivää 690€ + alv 24%.

Hintaan sisältyy julkaisu (sähköisenä tai painettuna) sekä ohjelmaan merkityt ateriat.

Avaa ilmoittautumislomake »

Ilmoittautuminen – 2 päivää:

Osallistuminen seminaariin, vapaavalintaiset kaksi päivää 570€ + alv 24%.

Hintaan sisältyy julkaisu (sähköisenä tai painettuna) sekä ohjelmaan merkityt ateriat.

Avaa ilmoittautumislomake »

Ilmoittautuminen – 1 päivä:

Osallistuminen seminaariin, vapaavalintainen yksi päivä 350€ + alv 24%.

Hintaan sisältyy julkaisu (sähköisenä tai painettuna) sekä ohjelmaan merkityt ateriat.

Avaa ilmoittautumislomake »

Keskiviikon Cocktail-tilaisuus:

Kaikki keskiviikolle tai koko seminaariin ilmoittautuneet ovat tervetulleita keskiviikon Cocktail-tilaisuuteen.

Maksutavat:

Maksutapoina on verkkomaksu ja lasku. Huomaathan että verkkomaksu on käytössä ainostaan yhden henkilön ilmoittautumisissa.

Peruutusehdot:

Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 12.10.2021 koulutuksen yhteyshenkilölle mila.pallassalo@kiinko.fi. Sen jälkeen peruutuskulut ovat 100%. Laskutus 12.10.2021 jälkeen.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen sattuessa Järjestäjä saa harkintansa mukaan joko peruuttaa tapahtuman kokonaan tai siirtää sen toiseen, vapaasti valitsemaansa, ajankohtaan. Järjestäjä ei vastaa tämän takia aiheutuvista viivästyksistä, kuluista ja/tai vahingoista.

Mikäli Järjestäjä ylivoimaisen esteen vuoksi peruuttaa tapahtuman kokonaan, jo laskutetut osallistumismaksut palautetaan. Järjestäjä ei korvaa osallistujalle mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.

Mikäli Järjestäjä siirtää tapahtuman uuteen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi, osallistuja ei vapaudu velvoitteistaan, eikä sillä ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin, vaan nämä kohdistetaan vastaavasti uuteen korvaavaan tapahtumaan. Vielä suorittamatta olevien maksujen ajankohta siirtyy tapahtuman siirtymistä vastaavalla ajalla. Järjestäjä ei korvaa osallistujalle mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.

Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm., mutta ei rajoittuen, yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa, tietojärjestelmäongelmaa, kone- tai laiterikkoa tai muuta vastaavaa tapahtuman tilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa, epidemiaa / pandemiaa, poikkeustilaa, viranomaisen kieltoja ja määräyksiä, työtaistelutoimenpiteitä, työvoiman saatavuuden ongelmia (ml. sairastuminen) tai muuta syytä, jonka vuoksi tapahtuman osallistujien turvallisuus saattaa vaarantua tai joka estää tai olennaisesti hankaloittaa tapahtuman järjestämistä.

Covid-19

Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia tapahtuman toteutukseen, johtaa tapahtuman siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai peruuttaa koko tapahtuman järjestämisen. Järjestäjä saa harkintansa mukaan vapaasti päättää kyseisistä toimenpiteistä.

Järjestäjä ei vastaa osallistujalle näistä aiheutuvista viivästyksistä, kuluista ja/tai vahingoista. Tapahtuman sisällön muuttuessa, sen peruuntuessa kokonaan tai siirtyessä toiseen ajankohtaan, sovelletaan laskutettujen osallistumismaksujen osalta samoja periaatteita kuin yllä ylivoimaisen esteen osalta on niistä mainittu.

Tapahtuman peruuttaminen vähäisen osallistujamäärän vuoksi

Mikäli osallistujamäärä on alle 150, Järjestäjä voi harkintansa mukaan viimeistään kuukautta ennen peruuttaa koko tapahtuman ja osallistuja peruuttaa oman osallistumisensa. Tässä tapauksessa laskutetut osallistumismaksut palautetaan osallistujalle. Järjestäjä ei korvaa tapahtuman peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.