Kumppaniksi

Kumppanihaku on alkanut!

Tule mukaan kumppaniksi Rakennusfysiikka 2023 -seminaariin. Tutustu alta kumppanipaketteihin ja valitse mieluisesi paikka karttakuvasta.

Pääyhteistyökumppani (max 4)
8000€ + alv 24%

 • Logo kaikessa viestinnässä, etusivulla netissä ja mobiiliapissa, oma sivu mobiiliapissa
 • Yhden sivun ilmoitus julkaisussa
 • 2 osallistujaa
 • 2 vierekkäistä näyttelypöytää aulassa (varattu vain pääyhteistyökumppaneille)

Kumppanipaketti 1
2000€ + alv 24%

 • Logo kaikessa viestinnässä, netissä ja mobiiliapissa
 • Yhden sivun ilmoitus julkaisussa
 • 1 osallistuja
 • Näyttelypöytä

Kumppanipaketti 2 – pienelle yritykselle (Mikroyritys, alle 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto alle 2 miljoonaa euroa)
1200€ + alv 24%

 • Logo kaikessa viestinnässä, netissä ja mobiiliapissa
 • Yhden sivun ilmoitus julkaisussa
 • 1 osallistuja
 • Näyttelypöytä

Kumppanipaketti 3
700€ + alv 24%

 • Logo kaikessa viestinnässä, nettisivulla, mobiiliapissa
 • Yhden sivun ilmoitus julkaisussa

Laskutus ja peruutusehdot

Kumppanipaketit laskutetaan ilmoittautumislomakkeessa annettujen tietojen mukaisesti 3.10.2023  jälkeen.

Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 3.10.2023 tapahtuman yhteyshenkilölle. Sen jälkeen peruutuskulut ovat 100%.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen sattuessa Järjestäjä saa harkintansa mukaan joko peruuttaa tapahtuman kokonaan tai siirtää sen toiseen, vapaasti valitsemaansa, ajankohtaan. Järjestäjä ei vastaa tämän takia aiheutuvista viivästyksistä, kuluista ja/tai vahingoista.

Mikäli Järjestäjä ylivoimaisen esteen vuoksi peruuttaa tapahtuman kokonaan, jo laskutetut osallistumismaksut palautetaan.

Mikäli Järjestäjä siirtää tapahtuman uuteen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi, näytteilleasettaja ei vapaudu velvoitteistaan, eikä sillä ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin, vaan nämä kohdistetaan vastaavasti uuteen korvaavaan tapahtumaan. Vielä suorittamatta olevien maksujen ajankohta siirtyy tapahtuman siirtymistä vastaavalla ajalla. Järjestäjä ei korvaa näytteilleasettajalle mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.

Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm., mutta ei rajoittuen, yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa, tietojärjestelmäongelmaa, kone- tai laiterikkoa tai muuta vastaavaa tapahtuman tilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa, epidemiaa / pandemiaa, poikkeustilaa, viranomaisen kieltoja ja määräyksiä, työtaistelutoimenpiteitä, työvoiman saatavuuden ongelmia (ml. sairastuminen) tai muuta syytä, jonka vuoksi tapahtuman osallistujien ja/tai näytteilleasettajien turvallisuus saattaa vaarantua tai joka estää tai olennaisesti hankaloittaa tapahtuman järjestämistä.

Tapahtuman peruuttaminen vähäisen osallistujamäärän vuoksi

Mikäli osallistujamäärä on alle 150, Järjestäjä voi harkintansa mukaan viimeistään kuukautta ennen peruuttaa koko tapahtuman ja näytteilleasettaja peruuttaa oman osallistumisensa. Tässä tapauksessa laskutetut osallistumismaksut palautetaan näytteilleasettajalle. Järjestäjä ei korvaa tapahtuman peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.

Kysy kumppanuuksista

Jenny Reinikainen markkinointi- ja myyntikoordinaattori 040 838 0242 jenny.reinikainen@kiinko.fi