26.10.2023

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto jaettiin Rakennusfysiikka 2023 -seminaarissa

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeille. RIL 107 -ohjeen kirjoitus- ja päivitystyöstä ovat vastanneet:

Pekka Talaskivi, RIL
Pekka Laamanen, AFRY Rakennusfysiikka
Ismo Heimonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tommi Mutanen, Sweco Finland Oy
Lasse Rajala, Katepal Oy ja Kattoliitto ry
Antti Souto, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Timo Turunen, Ramboll Finland Oy
Juha Vinha, Tampereen yliopisto, Rakennusfysiikka

Perustelut palkitulle

RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeilla on pitkät perinteet ja se on kattavin ja arvostetuin koko rakennuksen rakennusfysiikan suunnittelua ohjaava käytännön ohje Suomessa.

”Tämän kertainen ohjeen päivitys on ollut erityisen haasteellinen, koska siinä on jouduttu ottamaan huomioon aiempaa enemmän ilmastonmuutoksen aiheuttamien kosteusrasitusten lisääntyminen rakenteille ja samalla on pyritty ohjaamaan rakennusalaa entistä vikasietoisempien ja pitkäaikaiskestävämpien rakenneratkaisujen käyttämiseen. Uusi RIL 107 on keskeinen ohjekirja suunniteltaessa ja toteutettaessa kosteusturvallisia rakenteita ja ansaitsee siksi tämän vuotisen Kosteusturvallisen rakentamisen kilpailun voiton.”, kertoo professori Juha Vinha.

”Koko lainsäädäntö asetuksineen on kymmenessä vuodessa muuttunut täysin. Erityisesti tiukennukset koskivat kosteudenhallintaa ja energiamääräyksiä. Tärkein syy RIL 107:n palkitsemiselle on se, että opas ei pelkästään puutu virheisiin vaan se pyrkii ennakoivasti estämään uusien syntymisen. Arvostamme kirjan vahvasti tulevaisuuteen katsovaa näkökulmaa.”, sanoo toimittaja Seppo Mölsä.

Kuudetta kertaa myönnettävällä Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnolla halutaan korostaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden keskeistä roolia turvallisen, terveellisen ja pitkäikäisen rakennuksen toteutuksessa. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä, toteutustapoja ja tuotteita, joilla rakennusten kosteusturvallisuutta pyritään parantamaan. Kilpailu koskee sekä uudis- että korjausrakentamista.

Vuoden 2023 palkintolautakunta:

Pj. Professori Juha Vinha, Tampereen yliopisto, tuomariston puheenjohtaja
Yli-insinööri/ toimittaja Esko Kukkonen, (Ympäristöministeriö)
Puheenjohtaja Risto Levanto, Rakennustarkastusyhdistys
Johtava asiantuntija Timo Turunen, Ramboll Finland Oy
Toimittaja Seppo Mölsä