7.8.2023

Esittelyssä ensimmäinen keynote-puheenvuoro

Dr. Michael A. Lacasse tulee pitämään keynote-puheenvuoron aiheesta: “The Importance of Building Physics to Life Cycle Assessments”.

Lacassen keynnote-puheenvuorossa keskitytään:

• Rakennusfysiikan käyttö lähestymistapana rakennettujen kohteiden käyttöiän arvioimisessa

• Rakennusosien ja rakennusten oletetun käyttöiän epävarmuustekijät elinkaarianalyysissä

• Rakennusten käyttöiän vaikutus rakennusten ja kohteiden elinkaaren hiilijalanjälkeen

• Rakennusten ja rakennettujen kohteiden vaihtelevan käyttöiän vaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta

Tutustu Lacasseen lisää täällä.