Heidi Salonen

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Heidi Salonen on toiminut sisäympäristötekniikan professorina Rakennustekniikan laitoksella Aalto-yliopistossa vuodesta 2015 lähtien. Hänellä on professuuri myös Queenslandin teknillisessä yliopistossa, Australiassa. Salonen on työskennellyt yli 20 vuoden ajan sisäympäristön ja sisäilman laatuun liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Salonen johtaa Rakennustekniikan laitoksella sisäympäristötekniikan tutkimusryhmää ja vastaa sisäilman laatuun liittyvästä kandi-, maisteri- ja tohtoritason opetuksesta. Salosella on useita kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä. Hän toimii muun muassa Sisäilmayhdistyksen hallituksessa. Queenslandin teknillisen yliopiston lisäksi Salonen on tehnyt kansainvälistä tutkimustyötä mm. Teksasin yliopistossa, USAssa. Salosen vuonna 2009 Työterveyslaitoksen aineistoista valmistunut väitöskirja käsitteli toimistojen sisäilman laatua. Salonen on julkaissut yli 100 tieteellisesti vertaisarvioitua lehtiartikkelia ja hän on toiminut valvojana yli 70:ssä opinnäytetyössä. Salonen on toiminut useiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimushankkeiden johtajana ja hänellä on laajat kansainväliset yhteistyöverkostot.